Patrocinadores

 
IGREXA EVANXÉLICA HOREB, Rúa Precer 21 Semisótano - Vigo
 
IGLESIA EVANGÉLICA VALLADARES, Camiño Das Maquías s/n, Valladares, Vigo
 
IGLESIA EVANGÉLICA ASAMBLEA DE HERMANOS, calle Colombia 27, 36204 Vigo - www.iglesiacallecolombia.org